Pomagamy
od 2011 roku

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Siódemka” w Katowicach istnieje nieprzerwanie od 2011 roku.
Z inicjatywą prowadzenia działalności wyszli rodzice dzieci niepełnosprawnych i pedagodzy z dawnego Zespołu Szkół Specjalnych nr 7. W 2013 roku otrzymaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego. Nasze przedsięwzięcia wspierane są ze środków budżetu Miasta Katowice.

Dowiedz się więcej

Wyrównujemy szanse

Wyrównujemy szanse

Polepszamy byt osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo.

Tworzymy warunki

Tworzymy warunki

Podopiecznym zapewniamy odpowiednie warunki do rozwoju fizycznego i osobowego.

Integrujemy podopiecznych

Integrujemy podopiecznych

Wspieramy niepełnosprawnych w aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym.

Pomagamy rodzinom

Pomagamy rodzinom

Troską obejmujemy rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

Ośrodek Pobytu Dziennego

Aktywni Razem

Przestrzeń specjalna dla osób niepełnosprawnych ze sprzężeniami, które po ukończeniu edukacji nie znajdują miejsca w innych formach pomocy.

Stowarzyszenie „Siódemka”

Poprzez różnorodne metody i formy działania, wspomaga wszechstronny rozwój uczestników zajęć, poprawia jakość ich życia, integruje ze środowiskiem i wspiera całe rodziny osób niepełnosprawnych.

Czynne 5 dni
w tygodniu
od 8:00 do 16:00

Codzienna
pomoc

Sprawujemy opiekę nad osobami niepełnosprawnymi poprzez pomoc w spożywaniu posiłków, załatwianiu potrzeb fizjologicznych, dbałości o higienę i wygląd zewnętrzny.

Zajęcia dla podopiecznych

Aktywizujemy społecznie, wspomagamy autonomię i niezależność, rozwijamy umiejętności komunikacyjne, doskonalimy sprawność fizyczną i prowadzimy działania prozdrowotne.

Dziękujemy za wsparcie

W imieniu zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Siódemka”, pragniemy podziękować wspierającym nas darczyńcom i sponsorom. Dzięki ich pomocy możemy realizować przyjęte cele.

Z życia stowarzyszenia

Działo się!

Ostatnie wydarzenia i inicjatywy w stowarzyszeniu „Siódemka”.

 • Z życia „Siódemki”
  Stowarzyszenie działa od 2011 roku, pierwsze nasze spotkania były w Ze...
  Więcej
 • Bus dla siódemki
  Bus dla Siódemki Zakup i dostawa samochodu 9 - osobowego specjalnie p...
  Więcej
 • My też pomagamy
  Więcej
 • WRACAMY - BEZPIECZNIE
    Od 25 maja Stowarzyszenie realizuje projekt " WRACAMY - BEZP...
  Więcej