Ośrodek Pobytu Dziennego
„Aktywni Razem”

Od początku istnienia stowarzyszenia „Siódemka” staraliśmy się o utworzenie dedykowanej przestrzeni dla osób niepełnosprawnych ze sprzężeniami w stopniu znacznym, które po ukończeniu edukacji nie znajdują miejsca w innych formach pomocy – WTZ czy szkołach specjalnych.

aktywni razem

aktywni razem

Odpowiedzią na ich potrzeby jest nasz Ośrodek Pobytu Dziennego – „Aktywni Razem”, działający od 2017 dzięki dotacji Urzędu Miasta Katowice. Ośrodek, stanowiący integralną część struktury stowarzyszenia, czynny jest przez 5 dni w tygodniu od 8:00 do 16:00. Wyposażony on został we wszelkie udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.

W ośrodku „Aktywni razem” tworzymy warunki niezbędne do zapewniania poczucia bezpieczeństwa emocjonalnego i akceptacji osób niepełnosprawnych w środowisku.

aktywni razem

Program ośrodka obejmuje:

  • opiekę nad osobami niepełnosprawnymi poprzez pomoc w czynnościach dnia codziennego – spożywaniu posiłków, załatwianiu potrzeb fizjologicznych, dbałości o higienę i wygląd zewnętrzny.
  • zajęcia z uczestnikami projektu, ukierunkowane na aktywizację społeczną poprzez rehabilitację, terapię, rozwój, stymulowanie dalszego rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego prowadzącego podopiecznych do podejmowania aktywności i działania, wspomaganie autonomii i niezależności życiowej, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, doskonalenie sprawności fizycznej oraz działania prozdrowotne,

  • zajęcia ceramiczne, kulinarne, czytelnicze, plastyczne, muzyczne, relaksacyjne, dogoterapia, rehabilitacja indywidualna,
  • działania na rzecz integracji rodziców/opiekunów podopiecznych przebywających w ośrodku w ramach działań stowarzyszenia.

Wszelkie zajęcia dostosowane są do potrzeb i możliwości uczestników projektu.