„Siódemka” – działamy od 2011 roku

Samodzielne Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Siódemka” w Katowicach istnieje nieprzerwanie od 2011 roku. Z inicjatywą prowadzenia działalności wyszli rodzice dzieci niepełnosprawnych i pedagodzy z byłej szkoły specjalnej nr 7. W 2013 roku otrzymaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego. Jesteśmy członkiem Śląskiej Sieci 3 Sektora, integrującej lokalne organizacje pozarządowe.

Kontakt: 796 721 117

cele

Cele stowarzyszenia

Podstawowy cel stowarzyszenia „Siódemka” stanowią działania mające:

 • polepszyć byt oraz wyrównywać szanse osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo,
 • stworzyć warunki do pełnego rozwoju fizycznego i osobowego,

 • integrować osoby niepełnosprawne w środowisku poprzez ich aktywne uczestnictwo w życiu społecznym,
 • wspierać rodziny osób z niepełnosprawnościami.

Pomagamy

Pomagamy skutecznie

W naszym zespole pracują wykwalifikowani pedagodzy, terapeuci i rehabilitanci z wieloletnim stażem pracy z osobami niepełnosprawnymi. Członkami stowarzyszenia „Siódemka” są też w większości rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych oraz wspierający nas wolontariusze. Dzięki zespołowej wiedzy i doświadczeniu wiemy, jakie zajęcia i metody terapeutyczne są szczególnie skuteczne w pracy z podopiecznymi. W ten sposób pomagamy im stać się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa.

Aby w pełni sprostać potrzebom i oczekiwaniom naszych podopiecznych, nieustannie bierzemy dział w szkoleniach, webinarach i spotkaniach. W ten sposób poszerzamy wiedzę na temat działalności stowarzyszeń, pozyskiwania środków na swoje działania, zasad współpracy, aktualnych przepisów oraz nowych terapii i rozwiązań systemowych.

Aktywni razem

Wybrane działania

 • prowadzenie Ośrodka Pobytu Dziennego „Aktywni Razem” dla osób niepełnosprawnych ze sprzężeniami, mieszkańców Katowic, którzy po ukończeniu edukacji nie znajdują miejsca w innych formach pomocy,
 • organizacja sobotnich zajęć rehabilitacyjnych i uspołeczniających dla podopiecznych, terapii EEG Biofeedback i misami tybetańskimi, wyjść do instytucji użyteczności publicznej,
 • organizacja aktywności dla rodziców – aerobik, rękodzieło, nordic walking, grupy wsparcia,
 • wycieczki i wyjazdy wakacyjny z rodzicami/opiekunami, w tym pielgrzymka do Rzymu z audiencją u papieża, w trakcie której odwiedziliśmy także Wenecję, Asyż i Padwę,

 • udział w różnych eventach, takich jak „Jarmark na Nikiszu” czy Festiwal Organizacji Pozarządowch (FOP),
 • realizacja projektu „Społeczeństwo nie dzieli się na sprawnych i niepełnosprawnych, społeczeństwo to całość”,
 • organizacja Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych „Wszyscy Razem” – dorocznego festynu dla niepełnosprawnych i sprawnych mieszkańców woj. śląskiego, który swoim patronatem objęli Prezydent Miasta Katowice, Marszałek Województwa Śląskiego oraz regionalne media – TVP3 i Radio Katowice.

Działając na rzecz osób niepełnosprawnych, nie zamykamy się domach. Wychodzimy z naszą działalnością na zewnątrz budując pozytywny obraz osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie.

Zarząd stowarzyszenia

Sylwia Siudak – prezes
Elżbieta Rokosiewicz – wice prezes
Patrycja Ulfik – skarbnik
Grażyna Lądwik – sekretarz

Wsparcie

Nasze działania wspierają między innymi: Fundacja PZU, Fundacja PKO BP, Asecco Poland, Firma Classen, Kiwi Gifts – Agencja Reklamy, Spółdzielnia Socjalna Rybka, Orzapak.

Zapraszamy do składania darowizn lub przekazywania 1% podatku na nasza działalność. Z góry dziękujemy!